Oikaisuja suomalaisen tieteen historiaan

  • Pekka Pere
  • Jukka Nyblom
Avainsanat: tiede, tieteenhistoria, pienimmän neliösumman menetelmä (PNS), Gustaf Gabriel Hällström, Johan Gabriel Bonsdorff

Abstrakti

Osoitamme Gustaf Gabriel Hällströmin ja Johan Gabriel Bonsdorffin unohdetun ensimmäisen suomalaisen pienimmän neliösumman menetelmän (PNS) sovelluksen vuonna 1815. Korjaamme tieteenhistoriallisen sekaannuksen isästä ja pojasta, Gabriel von Bonsdorffista ja Johan Gabriel von Bonsdorffista.

Osasto
Katsauksia
Julkaistu
helmi 20, 2020
Viittaaminen
Pere, P., & Nyblom, J. (2020). Oikaisuja suomalaisen tieteen historiaan. Tieteessä Tapahtuu, 38(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/89799