Oikaisuja suomalaisen tieteen historiaan

Kirjoittajat

  • Pekka Pere
  • Jukka Nyblom

Avainsanat:

tiede, tieteenhistoria, pienimmän neliösumman menetelmä (PNS), Gustaf Gabriel Hällström, Johan Gabriel Bonsdorff

Abstrakti

Osoitamme Gustaf Gabriel Hällströmin ja Johan Gabriel Bonsdorffin unohdetun ensimmäisen suomalaisen pienimmän neliösumman menetelmän (PNS) sovelluksen vuonna 1815. Korjaamme tieteenhistoriallisen sekaannuksen isästä ja pojasta, Gabriel von Bonsdorffista ja Johan Gabriel von Bonsdorffista.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2020-02-20

Viittaaminen

Pere, P., & Nyblom, J. (2020). Oikaisuja suomalaisen tieteen historiaan. Tieteessä tapahtuu, 38(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/89799