Pöytä on katettu tieteenfilosofialle

Kirjoittajat

  • Uskali Mäki

Abstrakti

Kun puhumme koronakriisistä, emme puhu vain mikrobiologiasta, virologiasta, epidemiologiasta, sairauksista ja kuolemasta. Puhumme myös ekologiasta, psykologiasta, sosiaalisista suhteista, talouden rakenteista, elämäntavasta, sivilisaatiomme perusarvoista, politiikasta. Emmekä puhu – tai ainakaan meidän ei tulisi pelkästään puhua – niistä erikseen, vaan toisiinsa kietoutuneiden ainesten mutkikkaana kimppuna. Kun siis asetamme kysymyksiä tieteestä suhteessa koronakriisiin, emme voi käsitellä tiedettä abstraktisti ja yleisesti, vaan meidän tulee kiinnittää huomio siihen tutkimusalojen laajaan kirjoon, kokeellisista luonnontieteistä yhteiskuntatieteellisiin ja humanistisiin tutkimusaloihin, jotka nyt on sysätty liikekannalle, ennakkoon varoittamatta.

Osasto
Tieteenalat dialogissa

Julkaistu

2020-11-12

Viittaaminen

Mäki, U. (2020). Pöytä on katettu tieteenfilosofialle. Tieteessä tapahtuu, 38(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/99588