Pää­toi­mit­taja:

Heikki Peso­nen (heikki.pesonen at helsinki.fi, 0294124332)

Uskon­to­tiede
PL 59
00014 Hel­sin­gin yliopisto

 

Toimitussihteeri:

Mikko Kurenlahti (mikko.kurenlahti at helsinki.fi)

Uskon­to­tiede
PL 59
00014 Hel­sin­gin yliopisto

 

Leh­den toi­mi­tus­kun­nassa on edus­tet­tuna Hel­sin­gin, Turun ja Itä-Suomen yli­opis­to­jen sekä Åbo Aka­de­min uskon­to­tie­teen oppiai­neet.

Hel­sin­gin yli­opisto

René Gothóni (rene.gothoni at helsinki.fi)
Tuula Saka­ra­naho (tuula.sakaranaho at helsinki.fi)
Terhi Utriai­nen (terhi.utriainen at helsinki.fi)

Itä-Suomen yli­opisto

Teuvo Lai­tila (teuvo.laitila at uef.fi)

Turun yli­opisto

Veikko Ant­to­nen (veikko.anttonen at utu.fi)
Tiina Mah­la­mäki (tituma at utu.fi)
Teemu Taira (teemu.taira at helsinki.fi)

Åbo Aka­demi

Måns Broo (mans.broo at abo.fi)
Peter Nynäs (peter.nynas at abo.fi)