Toimituskunta

Pää­toi­mit­taja:

Alexandra Bergholm (alexandra.bergholm at helsinki.fi)

Uskon­to­tiede
PL 59
00014 Hel­sin­gin yliopisto

 

Leh­den toi­mi­tus­kun­nassa on edus­tet­tuna Hel­sin­gin, Turun ja Itä-Suomen yli­opis­to­jen sekä Åbo Aka­de­min uskon­to­tie­teen oppiai­neet.

 

Hel­sin­gin yli­opisto

Teemu Taira (teemu.taira at helsinki.fi)

Titus Hjelm (titus.hjelm at helsinki.fi)

Terhi Utriainen (terhi.utriainen at helsinki.fi)

 
Itä-Suomen yli­opisto

Timo Kallinen (timo.kallinen at uef.fi)

Teuvo Lai­tila (teuvo.laitila at uef.fi)

 
Turun yli­opisto

Minna Opas (minna.opas at utu.fi)

Tiina Mah­la­mäki (tituma at utu.fi)

 
Åbo Aka­demi

Måns Broo (mans.broo at abo.fi)

Peter Nynäs (peter.nynas at abo.fi)

 

Emeritus-toimituskunta

René Gothóni, HY

Tuula Sakaranaho, HY

Veikko Anttonen, TY