Havis Amanda ja aikalaisnaisliikkeen julkiset tulkinnat, kuvitelmat ja uskonto

Kirjoittajat

  • Aila Viholainen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Havis Amanda -patsas on ollut koko historiansa ajan keskustelujen ja kiistelyn kohde. Heti ilmestyttyään Helsingin katukuvaan syyskuussa vuonna 1908 se synnytti kiihkeän debatin. Kulttuurikiista on ollut usean tutkimuksen kohteena. Aiemmista tutkimuksista poiketen keskityn artikkelissani naisten lehdistöjulkisuudessa etsittämiin teksteihin. Asetan kirjoitukset moniulotteiseen aikalaiskontekstiin, joka kehystää analyysiäni ja kirjoittautuu siihen. Naisten kirjoituksissa kuvitellaan haluttua tulevaisuutta ja mahdollisia maailmoja. Analysoin sitä, millaista yhteiskuntaa ja millaisia naiseuksia kirjoituksissa kuvitellaan ja millä lailla niitä rakennetaan. Suomalaisessa naistutkimuksessa korostetaan tuolloista luterilaisen uskonnon hegemonista asemaa yhteiskunnallisen järjestyksen ja yksilöllisen elämän perustana. Jäljitän, kuinka luterilainen hegemonisuus ja uskonnollisuus yleisemmin näkyy naisten kirjoituksissa – vai eikö näy? 

Analyysini vaatii vahvaa tieteidenvälisyyttä. Osa uskonnontutkijoista kritisoi tehtyä uskonnontutkimusta siitä, että tieteidenvälisyyttä ja niistä löytyvää monimetodisuutta ei olla otettu riittävässä määrin käyttöön. Esitän artikkelillani yhden mahdollisuuden tutkia uskontoa ja uskonnolliseksi miellettyä aiempaa laajempana sosiokulttuurisena kokonaisuutena.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-21

Viittaaminen

Viholainen, A. (2020). Havis Amanda ja aikalaisnaisliikkeen julkiset tulkinnat, kuvitelmat ja uskonto. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 9(2). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v9i2.100706