”Sama porukka tapaa toisiaan hirvijahdissa.” – Yritysjohtajat ortodoksista kulttuuriperinnettä tukemassa

Kirjoittajat

  • Mira Karjalainen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Tutkimus tarkastelee suomalaisen yritysmaailman johtajien antamia merkityksiä toiminnalleen ortodoksista kulttuuria tukevassa Valamo-säätiössä, joka toimii likellä Suomen ortodoksista kirkkoa. Tutkimuksen pääaineistoon haastateltiin kymmentä liike-elämän johtajaa ja viittä kulttuurielämän johtajaa ja vaikuttajaa. Tukiaineistona toimii säätiön dokumenteista tehdyt muistiinpanot. Systemaattisen teema-analyysin keinoin analysoitiin aineistossa esiin tulevia tutkittavien asenteita ja merkityksellistämisen tapoja. Näitä merkityksiä löydettiin muun muassa suomalaisuudesta ja karjalaisuudesta, jolloin ortodoksisuus linkittyi kansallistunteeseen, sekä toisaalta monikulttuurisuudesta. Osalle keskeinen merkitys syntyi hengellisyydestä ja henkisyydestä, toisten nähdessä vähemmistöuskonnon tukemisen verkostoitumismahdollisuutena tai strategisena toimintana. Näitä merkityskenttiä tarkasteltiin sekularisaation, uushenkisyyden, nationalismin ja altruismin valossa, sitoen ne uskonnon- ja hyväntekeväisyystutkimuksen keskusteluihin. Merkityksenantojen kattavaksi teemaksi nousi kansallistunne, joka jäsensi merkityskentistä etenkin suomalaisuutta ja Karjalaa, mutta osin myös monikulttuurisuudessa ja hengellisyydessä ilmeni kansallistunteen ulottuvuuksia. Kansallistunnetta korostavista merkityskentistä poiketen verkostoitumisen, brändäyksen ja bisnesmahdollisuuksien merkityskentät nousivat strategisesta ajattelusta, jossa pyrittiin hyvään lopputulokseen ortodoksisen kirkon ja/tai oman (yrityksen) kannalta. Osa merkityksistä oli siten henkilökohtaisia, osa rakenteellisempia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-19

Viittaaminen

Karjalainen, M. (2021). ”Sama porukka tapaa toisiaan hirvijahdissa.” – Yritysjohtajat ortodoksista kulttuuriperinnettä tukemassa. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 10(4). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.112944