Päivi Räsäsen kesytön uskonto: Räsäs-kohut suomalaisen julkisuuden ilmiönä

Kirjoittajat

  • Tuomas Äystö Helsingin yliopisto

Abstrakti

Analysoin artikkelissani Päivi Räsäsen ja tämän uskonnollisten näkemysten käsittelyä suomalaisessa mediajulkisuudessa. Keskityn erityisesti julkisuuteen, joka liittyi vuoden 2010 Homoilta-ohjelmaan, vuoden 2013 puheeseen Kansanlähetyspäivillä ja vuonna 2019 käynnistyneeseen rikostutkintaan, joka muuttui myöhemmin oikeusprosessiksi. Pääväitteeni on, että Räsänen saa kolmesta syystä paljon mediatilaa, joka ei selity pelkästään ministeriydellä tai puoluejohtajuudella. Räsänen julkisuuden henkilönä ilmentää ensinnäkin yleisiä syitä, miksi uskonnon näkyvyys Pohjoismaissa on kasvanut, vaikka yhteiskunta muutoin on maallistunut. Toiseksi suurta huomiota selittää se, että Räsänen rikkoo uskonnon yksityisluonnetta koskevaa sosiaalista normia, mikä liittyy myös hänen asemaansa kansanedustajana ja ministerinä. Kolmanneksi Räsäsen käsittely mediassa mahdollistaa useille erilaisille tahoille puhujapositioita antamalla tilaisuuden pitää esillä heille tärkeitä asioita. Näiden yleisten yhteiskuntaan ja mediaan liittyvien seikkojen ansiosta Räsänen on tällä hetkellä kristillisyytensä vuoksi tunnetuin suomalainen, ja erityisesti konservatiivikristillisten piirien kasvot.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-30

Viittaaminen

Äystö, T. (2022). Päivi Räsäsen kesytön uskonto: Räsäs-kohut suomalaisen julkisuuden ilmiönä. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 11(1). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.120487