”Jatkuvasti huonoja hedelmiä”: Jehovan todistajien näkemyksiä rahapelaamisesta Herätkää!- ja Vartiotorni-lehdissä

Kirjoittajat

  • Jukka Jouhki

Abstrakti

Suurin osa rahapelien pelaajista pelaa viihteen vuoksi panoksilla, jotka he ovat valmiita menettämään, mutta pienelle osalle pelaajista kehittyy rahapeliongelma, jolla voi olla vakavia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Riskitekijöitä peliongelman kehittymiselle ovat muun muassa sukupuoli, ikä, pelin ominaisuudet ja saatavuus sekä joissain yhteyksissä uskonnollisuus. Kriittinen suhtautuminen rahapelaamiseen onkin yleinen niin maallisten kuin uskonnollistenkin asiantuntijoiden keskuudessa, joskin joissakin uskonnollisissa yhteyksissä rahapelaamiseen suhtaudutaan suopeasti ja jopa rohkaisevasti. Tässä artikkelissa tarkastellaan rahapelaamista Jehovan todistajien näkökulmasta. Tutkimusaineistona on Jehovan todistajien kaksi tärkeintä julkaisua, Herätkää! ja Vartiotorni. Aineiston perusteella Jehovan todistajat ovat erityisen kriittisiä rahapelaamista kohtaan ja näkevät sen vakavana yhteiskunnallisena ja erityisesti hengellisenä ongelmana. Jehovan todistajien suhtautuminen rahapelaamiseen perustuu vahvasti negatiivisiin uskonnollisiin näkemyksiin. Aineistosta on erotettavissa kolme näkökulmaa rahapelaamiseen ongelmallisuuteen: itse raha, rahapelaaminen ahneutena ja rahapelaaminen epäjumalanpalveluksena. Aineiston perusteella Jehovan todistajat eivät tuomitse vain taloudellisia tai sosiaalisia ongelmia aiheuttavaa rahapelaamista, vaan he ajavat absolutismia rahapelien suhteen. Näkemyksiään he oikeuttavat kärjistysten ja anekdoottien avulla sekä uskonnolliseen auktoriteettiin tukeutuen. Vaikka Jehovan todistajien näkemykset ovat värikkäitä ja affektiivisia, ne heijastelevat pohjimmiltaan maallisia uhkakuvia ja moraalisia näkemyksiä rahapelaamisesta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-04-22

Viittaaminen

Jouhki, J. (2024). ”Jatkuvasti huonoja hedelmiä”: Jehovan todistajien näkemyksiä rahapelaamisesta Herätkää!- ja Vartiotorni-lehdissä. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 13(1). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.145040