Tutkijat, teksti ja tulkinta: uskonnolliset maailmat varhaisirlantilaisessa kirjallisuudessa

Kirjoittajat

  • Alexandra Bergholm Helsingin yliopisto, University College Cork

Avainsanat:

Alexandra Bergholm, varhaisirlantilainen kirjallisuus, Buile Shuibhne

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään tekstien tulkintaan ja merkityksenantoon liittyviä metodologisia kysy-myksiä varhaisirlantilaisen esimerkkiaineiston valossa. Tarkastelun kohteena on 1100-luvulle ajoitetun kertomuksen, Buile Shuibhnen, tutkimushistoria, sekä erityisesti tekstin erilaiset allegoriset lukutavat, joiden avulla tutkijat ovat 1900-luvun kuluessa pyrkineet ymmärtämään tämän monisäikeisen kertomuksen todellista merkitystä. Analyysin tarkoituksena on nostaa tutkimusperinteestä esille keskeisiä tulkintayhteisön jakamia lähtöoletuksia, jotka ovat mahdollistaneet tekstin tulkinnan tietyn uskonnollisen allegorian kautta joko esikristillisen, kristillisen, tai antro-pologisen viitekehyksen puitteissa. Lähestymistavan teoreettisena taustana toimii erityisesti kirjallisuustieteellinen tekstien vastaanoton tutkimus, sekä yleisemmin näkemys merkitysten rakentumisesta dynaamisessa vuorovaikutuksessa paitsi tekstin ja lukijoiden, myös tulkintayhteisön jäsenten kesken.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-11-08

Viittaaminen

Bergholm, A. (2012). Tutkijat, teksti ja tulkinta: uskonnolliset maailmat varhaisirlantilaisessa kirjallisuudessa. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 1(1-2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64449