Sekularisering och Kulturkampf i Tyskland 1871–1887

Kirjoittajat

  • Sampsa Saarinen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Sampsa Saarinen, sekularisering, Tyskland, Kulturkampf

Abstrakti

I denna artikel ifrågasätts sekulariseringsteorins sätt att förklara sekularisering, dvs. religionens minskade samhälleliga makt i modern tid. Detta ifrågasättande sker med hjälp av en fallstudie: genom att granska ett specifikt historiskt händelseförlopp, Tysklands Kulturkampf 1871–1887, särskådas antagandet att modernisering oundvikligen leder till sekularisering. Det visar sig att sekuleriseringsteorins centrala begrepp, differentiering, är problematiskt då man försöker förstå händelserna i Kulturkampf. Vidare frågas om och under vilka förutsättningar begreppet differentiering kan bibehålla sin roll som nyckeln till förståelsen av sekularisering. Den historiska fallstudien utgör här alltså grunden för en kritik av sekulariseringsteorins grundläggande begrepp och förklaringsmodeller, vilka baserar sig på en förenklande förståelse av modernisering. Det skall likaså visas att kritiken som sekulariseringsteorin här och annorstädes fått utstå inte leder till ett förkastande av alla narrativ om sekularisering. Snarare möjliggör kritiken ett tänkande om sekularisering bortom sociologiskt teoribyggande.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-05-31

Viittaaminen

Saarinen, S. (2013). Sekularisering och Kulturkampf i Tyskland 1871–1887. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 2(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64464