Maltillinen ufologia modernina uskonnollisuutena

Kirjoittajat

  • Jaakko Närvä Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Jaakko Närvä, ufologia

Abstrakti

Perustelen tässä artikkelissa maltillisen ufologian uskonnollisuutta. Valtavirta ufotutkimusjärjestöistä on edustanut historiallisesti maltillista ufologiaa, ellei edusta nykyäänkin. Maltillista ufologiaa on kutsuttu myös tieteelliseksi ufologiaksi. Siinä on pyritty tiukasti normaalitieteelliseen, kriittiseen ajattelutapaan ja keskitytty ensisijaisesti ufo- ja humanoidihavaintojen, ei esimerkiksi ufokontaktien, tarkasteluun. Maltillisen ufologian uskonnollisuutta on ollut vaikea hahmottaa ja perustella, toisin kuin esoteerisen ja kristillisen ufologian uskonnollisuutta.

Rakennan ufoaiheen aikaisempaa tutkimusta ja ufologista aineistoa hyödyntäen seuraavia perusteita maltillisen ufologian uskonnollisuudelle. Maltillista ufologiaa on tehty virallisesti ja tätä pidetään yhtenä viitteenä sen tieteellisyydestä. Virallinen ufologia on kuitenkin selitettävissä historiallisesti, sosiologisesti ja psykologisesti tietyillä inhimillisillä tekijöillä, ufoaiheen tunteellisella hankaluudella ja uforaporttien tutkimuksen haasteellisuudella. Yhdysvaltain ilmavoimien auktoritatiivisten ufotutkimusten huonolaatuisuuden, harhaanjohtavuuden ja pitkäkestoisuuden on perusteltua katsoa johtuneen esimerkiksi turhautuneisuudesta, skeptisyydestä, ufokiinnostuksen vaimentamispyrkimyksistä turvallisuussyistä sekä julkisista ja ufologisista vaatimuksista. Maltillisen ufologian tutkimuskohteet, ufot ja humanoidit, muistuttavat selvästi ja monin tavoin perinteisiä uskomusolentoja, kuten keijuja. Perinteisten uskomusolentokertomusten muuntuminen ufo- ja humanoidihavainnoiksi on lisäksi uskottavasti selitettävissä teollistumisen ja modernisaation vaikutuksella.

Maltillinen ufologia ei ole institutionalisoitunut uskonto eikä se edusta ilmeisellä tavalla minkään vanhan uskontoperinteen jatkumoa. Sen sijaan se näyttää olevan vahvasti tieteellis-teknologisen ajattelun synnyttämää ja muokkaamaa uususkonnollista perinnettä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-05-31

Viittaaminen

Närvä, J. (2013). Maltillinen ufologia modernina uskonnollisuutena. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 2(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64465