Loki uskontohistoriallisen tutkimuksen kohteena

Kirjoittajat

  • Karolina Kouvola Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Karolina Kouvola, Loki, kulttuurintutkimus, mytologian tutkimus

Abstrakti

Artikkelissani tarkastelen 1900-luvulla tehtyä tutkimusta Lokista, joka on viikinkiajan skandinavian mytologinen hahmo. Keskityn Axel Olrikin, Hilding Celanderin, Jan de Vriesin, Georges Dumézilin sekä Anna Birgitta Roothin teorioihin kyseisestä hahmosta. Nämä teoriat kattavat noin viidenkymmenen vuoden ajanjakson, jonka aikana tutkimukseen vaikuttavat yleiset kulttuurintutkimuksen teoriat muuttuivat ja muokkasivat osaltaan viikinkiaikaisen mytologian tutkimusta.

Varhaisskandinaavisen mytologian tutkimuksessa tutkijat käyttävät lähteinään viikinkiaikaisia sekä keskiaikaisia kirjallisia aineistoja ja joiltain osin myös myöhemmin kerättyä kansanperinnettä, kuten kansansatuja ja sanontoja. Tärkeimmät keskiaikaiset lähdeaineistot koostuvat saagakirjallisuudesta sekä Edda-runoudesta. Lähdeaineiston ollessa hyvin rajattu nousee tutkijan käyttämä teoreettinen viitekehys olennaiseen asemaan teorian muodostuksessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-12-19

Viittaaminen

Kouvola, K. (2013). Loki uskontohistoriallisen tutkimuksen kohteena. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 2(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64573