Ateismin lähteillä

Jumalattomuuden alkuperän ja yleistymisen tarkastelua

Kirjoittajat

  • Mikko Sillfors Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Mikko Sillfors, ateismi

Abstrakti

Ateismi ja uskonto ovat olleet 2000-luvulla näkyvästi esillä länsimaisessa julkisessa keskustelussa. Samaan aikaan useiden tutkimusten mukaan ateismi ja uskonnottomuus ovat lisääntyneet monissa länsimaissa. Mistä ateismi johtuu? Millaiset tekijät vaikuttavat sen lisääntymiseen? Esitän psykologista kaksoisprosessointiteoriaa hyödyntäen ja viimeisimpään ateismin tutkimukseen pohjautuen ateismin syistä holistisen hypoteesin, joka tekee myös ateismin historiallisen lisääntymisen ja nykyisen yleisyyden ymmärrettävämmäksi. Yksilöpsykologisella tasolla ateismin suuntaan näyttäisivät vievän esimerkiksi taipumus reflektiiviseen ajatteluun sekä tiettyjen jumalauskoon liittyvien intuitiivisten taipumusten heikkous. Sosiokulttuurisella tasolla ateismia lisäävät muun muassa vauraus, turvallisuus, moderni ympäristö, uskonnonvapaus, (tieteellinen) koulutus, uskonnon ja valtion liiton heikkeneminen, uskonnon julkinen vähäinen näkyvyys sekä naturalismin, ateismin ja uskontokritiikin näkyvä läsnäolo kulttuurissa. Suhteutan hypoteesia myös ateismin historiaan ja tarkastelen kuinka ateismi on tullut vähitellen näkyväksi osaksi länsimaista kulttuuria. Lopuksi tuon esiin näkemyksen, jonka mukaan ateismin tutkimus tarjoaa uuden näkökulman myös teismiin ja uskonnollisuuteen. Ateismin syvempi ymmärtäminen antaa lisäksi eväitä rakentavampaan yhteiskunnalliseen uskonto– ja ateismikeskusteluun.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-06-06

Viittaaminen

Sillfors, M. (2014). Ateismin lähteillä: Jumalattomuuden alkuperän ja yleistymisen tarkastelua. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 3(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64583