Ratkaisuehdotus uskonnon määrittelykysymykseen

Kirjoittajat

  • Jaakko Närvä Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Jaakko Närvä, uskonnon määrittely

Abstrakti

Tarkastelen tässä artikkelissa kysymystä uskonnon määrittelystä ja pyrin esittämään sille ratkaisun. Perustelen ensiksi, miksi uskonnon essentialistinen sekä niin sanotusti avoin ja perheyhtäläinen määrittely ovat ongelmallisia. Kognitiivisessa uskonnontutkimuksessa on ehdotettu, että uskonnon käsite tulisi täsmentää kognitiivisesti ja ettei uskonnon määritelmä ole erityisen tarpeellinen. Argumentoin toiseksi, miksi tämä lähestymistapa ei toimi. Osa uskonnon määrittelykysymystä pohtineista tutkijoista on puolustanut uskonnon stipulatiivista määrittelyä eli uskonto-käsitteen merkityksen täsmentämistä. Esitän myös, mitä ongelmia tässä saatetaan nähdä. Kolmanneksi perustelen, miksi uskonnon määrittely on uskonnontutkimuksen kannalta välttämätöntä ja tärkeää. Argumentoin edelleen, että stipulointi, jossa perustellaan uskonnon käsitteen välttämättömät ja riittävät ehdot, on toimiva vaihtoehto uskonnon määrittelyssä. Neljänneksi määrittelen eli stipuloin uskontoa ja lopuksi tarkastelen lyhyesti määritelmän hyödyllisyyttä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-12-06

Viittaaminen

Närvä, J. (2014). Ratkaisuehdotus uskonnon määrittelykysymykseen. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 3(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64596