Uskonto suomalaisissa sanomalehdissä tavallisena päivänä

Kirjoittajat

  • Teemu Taira Turun yliopisto

Avainsanat:

Teemu Taira, uskonto sanomalehdissä, Suomi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, miten uskonto on esillä suomalaisissa sanomalehdissä tavallisena päivänä eli ajankohtana, jolloin mitään uskontouutisoinnin kannalta erityistä ei tapahdu. Pääasiallisena aineistona on kolme sanomalehteä (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Turun Sanomat) yhden viikon arkipäivien ajalta. Lisäksi hyödynnetään testiaineistoja, joissa tarkasteltiin yhtä valikoitua päivää. Hyödyntämällä sanomalehtien määrällistä sisällönanalyysia ja laadullista analyysia, artikkelissa tutkitaan, millainen uskonnollisuus on esillä, miten uskonto on esillä, missä osioissa uskonto on esillä ja ketkä ovat äänessä. Tärkein kysymys koskee väitettä, jonka mukaan uskonto on esillä mediassa konflikteina ja kielteisinä uutisina. Tarkastelu osoittaa, että tavallisena päivänä uskonto on esillä kaikissa lehtien osioissa vähintään pieninä, lähes huomaamattomina viittauksina, mutta perusteellisia uskontoaiheisia uutisia ei ole jokaisessa lehdessä jokaisena päivänä. Tarkasteltujen lehtien välillä on pieniä eroja, merkittävimpänä Ilta-Sanomien painotus kansanomaisiin, heikosti institutionalisoituihin uskontoviitteisiin. Uskonto – erityisesti evankelis-luterilainen valtakirkko, jota myös käsitellään eniten – on median arjessa esillä verrattain myönteisessä valossa, vaikka intensiiviset uskontoaiheiset debatit perustuvatkin konflikteihin, joissa uskonto on usein esillä kielteisesti. Pienen aineiston analyysi ei anna mahdollisuuksia yleistyksiin, mutta vertailemalla löydöksiä muihin suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin, se tarjoaa uusia, yksityiskohtaisempaa testaamista vaativia hypoteeseja ja yhden vertailukohdan tuleville tutkimuksille.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-12-06

Viittaaminen

Taira, T. (2014). Uskonto suomalaisissa sanomalehdissä tavallisena päivänä. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 3(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64597