Yliluonnollisen tarkoituksen ja naturalistisen selityksen rinnakkaiselo

Luonnonkatastrofin selitykset suomalaisessa internetkeskustelussa

Kirjoittajat

  • Roosa Haimila Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Roosa Haimila, luonnonkatastrofi, yliluonnollinen, naturalistinen

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, missä määrin ja miten ihmiset ilmaisivat sekä yliluonnollisia tarkoituksia että naturalistisia selityksiä luonnonkatastrofeille suomalaisessa internetkeskustelussa. Tutkimuksen aineisto on noin yhdeksän vuoden mittainen suomalainen internetkeskustelu, jonka analysoin teoriaohjaavalla tekstinkoodausmenetelmällä. Valtaosa keskustelun viesteistä käsittelee Intian valtamerellä vuonna 2004 tapahtunutta tuhoisaa tsunamia. Tutkimus sijoittuu aiheeltaan sekä uskontotieteen että katastrofitutkimuksen piiriin. Soveltamani teoreettisen viitekehyksen mukaan sama ihminen voi selittää samaa ilmiötä tilanteesta riippuen naturalistisilla selityksillä, yliluonnollisesti, molemmilla selitysmalleilla tai näitä yhdistäen.

Tutkimuksen keskeisin tulos on, että valtaosa luonnonkatastrofeille yliluonnollisia tarkoituksia ilmaisseista kirjoittajista selitti tapahtumia myös naturalistisesti. Yliluonnolliset tarkoitukset selittivät luonnonkatastrofista ihmisille aiheutunutta kärsimystä – naturalistisilla selityksillä sen sijaan käsitteellistettiin sekä kärsimystä että katastrofia luonnonilmiönä. Kirjoittajat ilmaisivat yliluonnollisia tarkoituksia kahdella tavalla: metaforisesti ja kirjaimellisesti.

Aiempi tutkimus on kartoittanut yksilön kykyä selittää sekä naturalistisesti että yliluonnollisesti luontoa ja ihmisen biologiaan liittyviä ilmiöitä. Tässä artikkelissa esittelemäni internetkeskustelun analyysi osoittaa, että sama ihminen voi ilmaista myös luonnonkatastrofista aiheutuneelle kärsimykselle sekä yliluonnollisen tarkoituksen että naturalistisen selityksen. Tulos vahvistaa käsitystä, jonka mukaan naturalistiset ja yliluonnolliset selitykset voivat tietyissä olosuhteissa olla psykologisesti yhteensopivia huolimatta siitä, että ne kulttuurisessa keskustelussa usein esitetään toistensa vastapareina.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-12-21

Viittaaminen

Haimila, R. (2016). Yliluonnollisen tarkoituksen ja naturalistisen selityksen rinnakkaiselo: Luonnonkatastrofin selitykset suomalaisessa internetkeskustelussa. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 5(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64634