Marian merkitys Valorukous-toiminnalle – uuden uskonnollisuuden toimijaverkkoteoreettinen tarkastelu

Kirjoittajat

  • Ilona Raunola Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Ilona Raunola, Maria, Valorukous

Abstrakti

Uskontoantropologisessa artikkelissa tarkastellaan uutta uskonnollisuutta toimijaverkkoteoreettisista (Actor–network theory) lähtökohdista. Etnografinen kenttätyö on koostettu osallistumalla Valorukous-retriiteille ja -iltoihin vuosina 2008-2009. Artikkelissa kysytään, mikä oli Marian merkitys Valorukouksen koostamisessa ja ylläpitämisessä. Kysymystä lähestytään analysoimalla Valorukouksessa esiintyneitä Maria-valokuvia ja -käsityksiä. Siten niin inhimilliset kuin ei-inhimilliset toimijat asettuvat tulkinnan alaisuuteen.

Maria-käsitysten ja -kuvien merkitys Valorukouksen koostamisessa ja ylläpitämisessä oli keskeinen. Valorukous-toiminnassa mukana olleiden henkilöiden vuorovaikutus Marian kanssa oli yksilöllistä ja tilannekohtaista. Vuorovaikutus saattoi olla hyvin kokonaisvaltaista tai lähes olematonta. Osallistujilla kokemus Mariasta oli yhteydessä valorukoustilanteisiin ja siellä kuultuihin ja koettuihin yhteyksiin Mariasta. Jos luontevaa kokemusta Mariasta ei ollut muodostunut, oli Maria lähes yhdentekevä hahmo. Toisaalta osallistujien oli myös mahdollista pitää kiinni omista mahdollisista aikaisemmista Maria-käsityksistään, uskonnollisista sitoumuksistaan ja maailmankatsomuksistaan. Ristiriidan ilmetessä Valorukouksen Maria joko yritettiin sulauttaa tai jättää huomiotta osallistumisen mahdollistumiseksi. Tällöin muut syyt kuin Maria olivat merkittävämpiä osallistumisen kannalta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-06-22

Viittaaminen

Raunola, I. (2017). Marian merkitys Valorukous-toiminnalle – uuden uskonnollisuuden toimijaverkkoteoreettinen tarkastelu. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 6(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64960