Stonehenge, druidit ja kulttuurinen muisti

  • Alexandra Bergholm Helsingin yliopisto

Abstrakti

UNESCO:n maailmanperintökohteisiin kuuluvan Stonehengen megaliittisen kivikehän alkuperää ja käyttötarkoitusta on historian kuluessa yritetty selittää mitä moninaisimmin tavoin. Tämän artikkelin tarkastelun kohteena ovat 1600-luvun alkupuolelta lähtien suosioon nousseet teoriat, joissa monumentti on pyritty yhdistämään kelttien uskonnollisiin asiantuntijoihin, druideihin. Artikkelissa jäljitetään näiden tulkintojen lähtökohtia ja kehitystä historiallisen lähdeaineiston avulla hyödyntämällä analyysin teoreettisena työkaluna kulttuurisen muistin käsitettä. Analyysi havainnollistaa miten Stonehengeen ja druideihin liitetyt käsitykset ovat vuosisatojen aikana muotoutuneet osaksi kollektiivista käsitystä Britannian kansallisesta menneisyydestä ja identiteetistä. Tästä näkökulmasta artikkeli osallistuu myös laajempiin ajankohtaisiin keskusteluihin kulttuuriperinnön omistajuudesta sekä Stonehengen kaltaisten esihistoriallisten muinaisjäänteiden moniajallisuudesta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 15, 2018
Viittaaminen
Bergholm, A. (2018). Stonehenge, druidit ja kulttuurinen muisti. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 7(1). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v7i1.71205