Lorna Byrne – tämän ajan naismystikon kulttuurinen pääoma ja legitimaatio

Kirjoittajat

  • Elisa Mikkola Helsingin yliopisto

Abstrakti

Suomalaisen uskonnollisen maiseman muutos 2000-luvulla on avannut mahdollisuuksia uusille uskonnollisuuden ja uushenkisyyden muodoille kuten enkeliuskolle. Artikkelini tarkastelee sitä, miten uushenkisyyden kentällä, enkeliuskossa, luodaan kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Esimerkkinä käytän irlantilaista mystikkoa Lorna Byrneä, joka on pitänyt useita puhetilaisuuksia Suomessa. Tarkastelen sitä, miten Byrnen kulttuurinen pääoma on muotoutunut, miten hän on luonut uskottavuutta ja legitimoinut asemansa niin uskonnon kuin uushenkisyyden kentillä. Lähteinä käytän Byrnen kirjoja, internetsivuja ja häntä käsitteleviä lehtiartikkeleita, hänen tilaisuuksiensa kenttäpäiväkirjoja ja tilaisuuksissa vuosina 2011 ja 2015 tehtyjä kyselyjä. Tarkastelen legitimiteetin rakentumista kentän ja pääoman käsitteiden kautta.

 

Tutkimukseni osoittaa, että Byrnen uran kehittymiseen ovat vaikuttaneet hänen dysleksiansa, joka tekee hänen tarinastaan uskottavamman ja samaistuttavamman, hänen myönteinen, ketään syyllistämätön sanomansa sekä yhteisen lumon jakaminen, jonka Byrnen enkelikuvaukset luovat tilaisuuksien osallistujille. Nykyajassa on kysyntää kristillistä ja uushenkistä yhdistävälle henkilölle, jonka sanoma on brändätty uushenkisyyden kentälle sopivaksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-06-26

Viittaaminen

Mikkola, E. (2020). Lorna Byrne – tämän ajan naismystikon kulttuurinen pääoma ja legitimaatio. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 9(1). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v9i1.96004