Recommendable block sizes: a case study on Finnish official variety trials of barley cultivars

  • L. JAUHIAINEN
  • J. ÖFVERSTEN
  • A. KANGAS

Abstract

Lajikekokeet ovat tyypillisesti kokeita, joissa vertailtavien käsittelyjen eli lajikkeiden määrä on suuri, jopa useita kymmeniä lajikkeita. Tutkimuksessa käytetty aineisto sisälsi 28 virallista ohran lajikekoetta vuosilta 20012005. Tyypillisessä epätäydellisten lohkojen koeasetelman mukaisesti suunnitellussa ohran lajikekokeessa lohkot sisältävät 67 lajiketta, mutta tulosten perusteella vain 45 lajiketta kannattaisi sijoittaa samaan lohkoon. Tulosten perusteella voidaan olettaa epätäydellisten lohkojen koeasetelmista olevan hyötyä myös pienissä, jopa 710 käsittelyn peltokokeissa. Tulokset osoittavat lisäksi, että oikein käytettyinä epätäydellisten lohkojen koeasetelmien avulla pystytään huomioimaan pellolla esiintyvä sangen nopeakin vaihtelu niin hyvin, ettei tarvetta ole siirtyä käyttämään monimutkaisempia tilastollisia menetelmiä, joita ovat mm. koeruutujen välisen spatiaalisen riippuvuuden huomioivat sekamallit.;

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles
Published
Jan 1, 2008
How to Cite
JAUHIAINEN, L., ÖFVERSTEN, J., & KANGAS, A. (2008). Recommendable block sizes: a case study on Finnish official variety trials of barley cultivars. Agricultural and Food Science, 17(1), 63-72. https://doi.org/10.2137/145960608784182245