Sianlihan tuotannon lyhytaikaisia vaihteluja selittävä ennustemalli

  • Leo Granberg Maatilahallitus, 00170 Helsinki 17

Abstract

Maatilahallituksen suunnitteluosastolla on vuosina 1976 ja 1977 kehitelty sianlihan tuotannon lyhyen tähtäimen ennusteisiin soveltuvaa mallia. Malliin on selitettäväksi muuttujaksi valittu teurastettujen lihotussikojen määrä. Selitettävinä muuttujina ovat eläinlaskennasta saatava astutettujen emakoiden määrä, rehuviljasadon määrä, sianlihan reaalinen hinta sekä trendi ja kausimuuttujat. Vuosien 1965—1975 neljännesvuosiaineistosta lasketut tilastolliset tunnusluvut osoittautuivat verrattain hyviksi. Hintamuuttujan konstruoiminen muodostui kuitenkin erittäin ongelmalliseksi, mikä viittaa siihen, etteivät hintavaihteluiden tuotantovaikutukset ole lainkaan yksiselitteisiä, vaikka eräät aikaisemmat ennustemallit ovat keskeisesti rakentuneet hintamuuttujien varaan. Pyrittäessä soveltamaan tutkitun kaltaista mallia ennustekäyttöön kohdataan useita ongelmia, joista merkittävimmiksi osoittautuivat tässä yhteydessä tilastoaineiston asettamat rajoitukset, mallin ulkopuolelle pakosta jäävien tekijöiden, mm. talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutus ja mallin »konservatiivisuus», ts. mallin kertoimien verraten nopea vanheneminen, mikä johtaa kumulatiivisiin virheisiin ennusteissa.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles
Published
Dec 1, 1977
How to Cite
Granberg, L. (1977). Sianlihan tuotannon lyhytaikaisia vaihteluja selittävä ennustemalli . Agricultural and Food Science, 49(5), 382-389. https://doi.org/10.23986/afsci.71952