Vertaisuuden tunnustaminen esimiesorientaationa

Verme-koulutus jaettua johtajuutta kehittämässä

  • Heikki Pasanen
  • Merja Alanko-Turunen Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Avainsanat: vertaisryhmämentorointi, verme, jaettu johtajuus, vertaisuus, tunnustus, esimieskoulutus

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan vertaisuuden tunnustamista esimies-työntekijäsuhteessa vertaisryhmämentorointi- eli verme-koulutuksessa, jossa tehtäviinsä nimitetyt päälliköt hakivat uutta orientaatiota esimiestyöhönsä. Vallitsevat käsitykset johtamisesta organisaatioissa perustuvat vähintäänkin implisiittiselle toimijoiden ja heidän positioidensa eritasoisuudelle. Tarkastelemme päällikön ja työntekijän uudenlaisen suhteen rakentumista Georg Wilhelm Friedrich Hegelin ’tunnustuksen’ käsitteen lähtökohdasta. Empiirinen materiaali on toteuttamastamme verme-koulutuksesta, jossa vertaistyöskentelyä ryhmissä haettiin myös johtamisen orientaatioksi. Aineisto hankittiin koulutuksessa käytetyistä tehtävistä, keskusteluista, niiden lähiluvusta ja keskinäisistä reflektioistamme. Vertaisuus ja siihen kuuluva tunnustuksen periaate tarjoavat uuden työn ja personoitumisen kontekstissa näkökulman sekä johtamiskoulutukseen että jaetun johtamisen orientaatioon.

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
huhti 5, 2019
Viittaaminen
Pasanen, H., & Alanko-Turunen, M. (2019). Vertaisuuden tunnustaminen esimiesorientaationa: Verme-koulutus jaettua johtajuutta kehittämässä. Aikuiskasvatus, 39(1), 36–49. https://doi.org/10.33336/aik.80254