Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu. Se lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Aikuiskasvatus edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta. Aikuiskasvatus ilmestyy välittömästi avoimena, maksuttomana verkkojulkaisuna neljä kertaa vuodessa. Tutustu lehteen. 

Uusin numero

Vol 40 Nro 4 (2020): Aikuiskasvatus 4/2020, aikuiskoulutuspolitiikka
Vol 40 Nro 4 (2020): Aikuiskasvatus 4/2020, aikuiskoulutuspolitiikka

Teemanumero pureutuu aikuiskoulutuspolitiikkaan.

Tiedeartikkeleissa Sini Teräsahde tutkii aikuiskasvatustoimi­joiden mielikuvia tutkimuksen ja politiikanteon suh­teesta ja vuorovaikutuksesta. Satu Heimo, Katriina Tapanila, Anna Ojapelto & Anja Heikkinen paneutuvat hankkeeseen, jossa maahanmuuttajista koulutettiin vertaisohjaajia työttömille maahanmuuttajille. Heikki Kinnari tarkastelee Unescon, Euroopan unionin ja talouden ja kehityksen yhteistyöjärjestön OECD:n 2000-luvun elinikäisen oppimisen politiikkaa.

Näkökulmien aiheita ovat muun muassa intersektionaalisen ohjauksen tarve liikuntapolitiikassa, itseohjautuvan työssä oppimisen haasteet, aikuisväestön osaamistutkimukset ja digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Klassikon paluu -esseesarjassa Kauko Komulainen purkaa norjalaisen Erling Lars Dalen dialekstista pedagogiikkaa.

Tutkija liikkeessä -sarjassa väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autti kertoo, miksi tutkimusta kielipedagogisesta tuesta tarvitaan.

Kirja-arvioissa esitellään tuoreita aikuiskoulutuspolitiikkaa käsitteleviä tietokirjoja.

Julkaistu: 2020-12-16

Koko numero

Pääkirjoitus

Puheenvuoro

Klassikon paluu

Summaries

Näytä kaikki numerot