Kehittävä teema-analyysi kasvatustieteen tutkimusmenetelmänä

Avainsanat: kehittävä teema-analyysi, teema-analyysi, kehittävä tutkimus, kehittävä analyysi, kehittävä työntutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p9355], aikuiskasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10754], kasvatustiede [http://www.yso.fi/onto/yso/p4537], kvalitatiivinen tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p11782], tutkimusmenetelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p415], teemat [http://www.yso.fi/onto/yso/p3405], dialektiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p2874]

Abstrakti

Kehittävä teema-analyysi on dialoginen ja dialektinen menetelmäprosessi, jonka aikana tuotetaan uutta tietoa ja ymmärrystä tutkimuskohteen muutos- ja oppimishaasteista. Tarkastelun lähtökohtana ovat Aikuiskasvatus-lehden tutkimusartikkelit.

Kirjoittajien biografiat

Marianne Teräs, Helsingin yliopisto

FT, THM, yliopistonlehtori
Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Hanna Toiviainen, Helsingin yliopisto

FT, yliopistonlehtori
Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Viittaaminen
Teräs, M., & Toiviainen, H. (2014). Kehittävä teema-analyysi kasvatustieteen tutkimusmenetelmänä. Aikuiskasvatus, 34(2), 84–95. https://doi.org/10.33336/aik.94084