Esihenkilöiden tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta hajautetuissa organisaatioissa

Intuitiolla mennään ja verkostoissa johdetaan

Avainsanat: osaaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p8343], osaamisen johtaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p23847], narratiivinen tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p22220], ammatilinen osaaminen

Abstrakti

Nopeasti muuttuva, kansainvälistyvä ja teknologisoituva työelämä haastaa organisaatioita jatkuvaan ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Osaamisen johtamista on kuitenkin tutkittu vähän esihenkilöiden omien kokemusten pohjalta ja hajautetuissa organisaatioissa, erityisesti kehitysyhteistyökontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan osaamisen johtamista esihenkilöiden kertomana hajautetuissa ja kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä. Tutkimus toteutettiin narratiivisessa viitekehyksessä. Tutkimusaineisto muodostuu seitsemän esihenkilön haastatteluista, joiden analysoinnissa hyödynnettiin narratiivista lähestymistapaa. Esihenkilöiden kertomuksista muodostettiin kolme tyyppitarinaa, jotka kuvaavat heidän erilaisia kokemuksiaan ammatillisen osaamisen johtamisesta. Tarinoita ovat ”intuitiivinen osaamisen johtaminen”, ”verkostomainen osaamisen johtaminen” ja ”jaettu osaamisen johtaminen”. Tulosten mukaan ammatillinen osaamisen johtaminen näyttäytyy intuitiivisena johtamisena verkostoissa, joissa esihenkilö, tiimit ja yksilöt jakavat vastuuta. Tutkimus tuottaa ymmärrystä siitä, että ammatillisen osaamisen johtaminen hajautetussa organisaatiossa rakentuu eri toimijoiden välisissä suhteissa ja ulottuu organisaation sisäisestä toiminnasta sen ulkopuolisiin verkostoihin. Kun työtä ja johtamista tehdään hajautetusti ja verkostoissa, työorganisaatioissa on oleellista rakentaa osaamisen johtamiselle rakenteet ja yhteiset käytänteet.

Kirjoittajien biografiat

Katja Köykkä, Fida International

KM, maaohjelman erityisneuvonantaja

 

 

Katja Vähäsantanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

KT, dosentti, tutkijayliopettaja, Edu-tutkimusyksikkö

 

 

Soila Lemmetty, Itä-Suomen yliopisto

KT, dosentti, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 14, 2023
Viittaaminen
Köykkä, K., Vähäsantanen, K., & Lemmetty, S. (2023). Esihenkilöiden tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta hajautetuissa organisaatioissa: Intuitiolla mennään ja verkostoissa johdetaan. Aikuiskasvatus, 43(1-2), 26–41. https://doi.org/10.33336/aik.126075