Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen

Avainsanat: ekososiaalinen sivistyskäsitys, kestävä kehitys [http://www.yso.fi/onto/yso/p8470], hyvä elämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p1045], vastuullisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p24111], talouskasvu [http://www.yso.fi/onto/yso/p6150], kestävä kulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p24202], ekologinen kestävyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p21004], ihmisoikeudet [http://www.yso.fi/onto/yso/p2402], altruismi [http://www.yso.fi/onto/yso/p5130], sosiaalinen vastuu [http://www.yso.fi/onto/yso/p5601], maailmanlaajuiset ongelmat [http://www.yso.fi/onto/yso/p3396], sivistys [http://www.yso.fi/onto/yso/p14979]

Abstrakti

Ihmiskunnan tulee omaksua uudenlainen sivistyskäsitys, jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon rajoissa. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen tunnistaa keskinäisriippuvuuksia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen todellisuuden välillä. Pohjimmiltaan ekososiaalinen sivistys on myös talouden toimintaedellytysten varmistaja.

Kirjoittajien biografiat

Arto O. Salonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

KT, kasvatustieteen dosentti
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Marjatta Bardy

KT, sosiaalipolitiikan dosentti
tutkimusprofessori emerita

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2015
Viittaaminen
Salonen, A. O., & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus, 35(1), 4–15. https://doi.org/10.33336/aik.94118