Työnohjaus projektimaisessa työssä

Avainsanat: työnohjaus [http://www.yso.fi/onto/yso/p297], projektityö [http://www.yso.fi/onto/yso/p14260], asiantuntijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p12104], työnjohto [http://www.yso.fi/onto/yso/p10702]

Abstrakti

Projektinomaisuus on tullut osaksi organisaatioiden arkipäivää ja muuttanut samalla organisaatioiden ja yksilöiden perustehtävän dynaamisemmaksi ja vaikeasti määriteltäväksi. Pohdin artikkelissa, millä tavoin projektimaista työtä voidaan tukea työnohjauksen keinoin ja miten projektimaisen työn omaa apuvälineistöä voidaan valjastaa työnohjauksen tarpeisiin.

Kirjoittajan esittely

Miia Martinsuo, Tampereen teknillinen yliopisto

TkT, professori, Teollisuustalous, Tampereen teknillinen yliopisto

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
joulu 1, 2011
Viittaaminen
Martinsuo, M. (2011). Työnohjaus projektimaisessa työssä. Aikuiskasvatus, 31(4), 275–284. https://doi.org/10.33336/aik.93955