Uudenlainen YAMK-opettaja – sanansaattaja vai innovaatioevankelista

Kirjoittajat

  • Annukka Tapani Ammatillinen opettajankoulutus, ammattipedagoginen TKI, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Merja Sinkkonen Terveys- ja sosiaalipalvelut, Tampereen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

YAMK-koulutus, opettajuus, kohtaaminen, autenttinen oppiminen

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme neljän aineistonäytteen pohjalta, mitä ovat työelämän ja opetusmaailman kohtaamisten esteet ja edistäjät ja näiden pohjalta teemme ehdotuksen uudenlaisesta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opettajuudesta. Muuttuvassa työelämässä osaaminen rakentuu suhteessa muihin ja sitä käytetään osana kokonaisuutta (ks. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), 2011). Oppimisen edistämiseksi, YAMK-tutkinnon profiilin kirkastamiseksi ja uusien innovaatioiden syntymiseksi tarvitaan yhä enemmän monenlaisia kohtaamisia yhtäältä YAMK-opiskelijoiden omien työyhteisöjen, mutta toisaalta myös muiden, mieluusti monialaisten ja –ammatillisten, työpaikkojen kanssa. Autenttinen oppiminen pedagogisena lähtökohtana tarjoaa tähän mahdollisen viitekehyksen. Tarkastelemme kohtaamisen mahdollistajia ja esteitä YAMK-opettajien, tekniikan alan yritysten, YAMK-opiskelijoiden ja YAMK-alumnien tuottamien kirjallisten tekstien avulla. Tulosten perusteella näyttää siltä, että teoreettisten taustakäsitysten soveltaminen ja niiden huomioon ottaminen opetuksessa antaa hyvät mahdollisuudet niin kohtaamisten edistämiselle kuin esteiden ylittämiselle. Uudenlainen YAMK-opettajuus on fasilitointia, kohtaamispaikkojen järjestämistä ja verkostoitumista. YAMK-opettaja on koulutuksensa ja koko organisaationsa dialoginen sanansaattaja, substanssi- ja verkosto-osaaja. Hän on innostaja ja kannustaja niin opiskelijoille, kollegoille kuin työelämäkumppaneillekin. 

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-12-01

Viittaaminen

Tapani, A., & Sinkkonen, M. (2017). Uudenlainen YAMK-opettaja – sanansaattaja vai innovaatioevankelista. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 19(4), 32–47. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84739