Analysoi tästä: Hämeen ammattikorkeakoulu otti ketterästi haltuun oppimisanalytiikkaa

Kirjoittajat

  • Jari Järvinen Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Janne Salminen Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Kari Helenius Hämeen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

ketterä kehittäminen, kehitystarina, oppimisanalytiikka, tiedolla johtaminen, tiedon hallinta

Abstrakti

Katsauksessa kuvataan tarinanomaisesti Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tiedolla johtamisen työkalujen ketteryyteen perustuvaa kehitystyötä, näiden palvelujen käyttöä ja nykytilaa organisaation eri toimijoiden näkökulmasta. Tutkimuksellinen osuus on laadullinen narratiivinen analyysi: Edellä mainitun kehitystarinan kautta arvioidaan HAMKin ketterän kehittämistoiminnan onnistumista oppimisanalytiikkaan liittyvän liiketoimintatiedon hankinnassa. Arviointi tehtiin vasten tekijöiden ennakkoon asettamia menetystekijöitä. Kokeilujen kautta eteneminen mahdollisti kehitystyön ripeyden. Voitiin nopeasti hypätä uudelle polulle sisältökehityksen ja tulosten visualisointien osalta. Tuloksena oli moderni ja kehittyvä palvelukokonaisuus, jonka arvo korkeakoulun kehittämisen ja johtamisen kannalta on tunnistettu ja tunnustettu.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2017-10-01

Viittaaminen

Järvinen, J., Salminen, J., & Helenius, K. (2017). Analysoi tästä: Hämeen ammattikorkeakoulu otti ketterästi haltuun oppimisanalytiikkaa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 39–49. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84749