Building Quality Education and Sustainable Future in Finnish-Brazilian Teacher Education

Kirjoittajat

  • Carolina Corado da Silva Oliveira Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
  • Essi Ryymin Häme University of Applied Sciences

Avainsanat:

monikansallinen koulutus, ammatillinen opettajankoulutus, kestävän kehityksen tavoitteet

Abstrakti

Suomalais-brasilialainen VET Teachers for the Future -koulutusohjelma järjestettiin Hämeen ja Tampereen ammattikorkeakouluissa vuosina 2014–2016. Ohjelman tavoitteena on valmentaa osallistujia tuottamaan yhteisöllisesti uudenlaisia koulutusratkaisuja Brasilian alueellisiin ja kansallisiin haasteisiin. Opettaja Carolina Corado valmistui pilottikoulutusohjelmasta vuonna 2015 ja on siitä lähtien kehittänyt oppijakeskeisiä pedagogisia menetelmiä, joissa kestävä kehitys, opiskelijoiden sitouttaminen ja yhteisön palveleminen ovat keskeisessä roolissa. Hänen viimeisin oppimisprojektinsa ”#disque108” keskittyy viidenteen kestävän kehityksen tavoitteeseen ”Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen”. Projektin pedagogiset käytänteet pohjautuvat VET Teachers for the Future -ohjelmaan. Monikansalliset opettajankoulutusohjelmat voivat osaltaan edistää tietoa ja osaamista kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi tukemalla opettajia pedagogisten käytänteiden kehittämisessä ja koulun ja yhteisön yhteistyön vahvistamisessa.

Osasto
Ajankohtaista

Julkaistu

2019-01-15

Viittaaminen

Corado da Silva Oliveira, C., & Ryymin, E. (2019). Building Quality Education and Sustainable Future in Finnish-Brazilian Teacher Education. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(5), 98–104. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84834