Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät

Kirjoittajat

  • Heta Rintala Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
  • Susanna Mikkonen Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
  • Laura Pylväs Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
  • Petri Nokelainen Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
  • Liisa Postareff Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Avainsanat:

työpaikalla tapahtuva oppiminen, ohjaus, toisen asteen ammatillinen koulutus, kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Abstrakti

Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi pyrkii lisäämään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Työpaikoilla oppimista tapahtuu osallistumisen kautta, mutta työpaikka oppimisympäristönä edellyttää myös ohjattua oppimista. Tämä kuvaileva kirjallisuuskatsaus tarkastelee ohjausta ammatillisen koulutuksen kontekstissa osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Katsauksessa pyritään tunnistamaan keskeisiä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistäviä ja estäviä tekijöitä. Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostuu 17 vertaisarvioidusta artikkelista. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla löydetyt tekijät teemoiteltiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi teoriaohjaavasti. Katsauksen perusteella ohjausta ja oppimista edistävät ja estävät voidaan jaotella kolmeen teemaan: työyhteisöön ja oppijaan, ohjaussuhteeseen sekä koulutusohjelmaan. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erityisesti oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksojen kehittämisessä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2016-02-01

Viittaaminen

Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2016). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(4), 9–21. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/89448