Vol 17 Nro 4 (2015): Työpaikoilla tapahtuva oppiminen