Auraica on kerran vuodessa ilmestyvä tieteellinen verkkolehti, jossa julkaistaan oppihistoriallisia lähinnnä Turun Akatemian aikaan ja H. G. Porthaniin liittyviä tutkimuksia. Julkaisija on Porthan-Seura ry. Auraica on vertaisarvioitu julkaisu ja luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 1. Se ilmestyy avoimena Open Access verkkojulkaisuna.