Kirjoituskilpailu 2023

Verkkolehti Auraica sekä Porthan-Seura ry. järjestävät kirjoituskilpailun, jonka teemana on Turun akatemian professori Henrik Gabriel Porthan sekä hänen monialainen humanistinen jälkivaikutuksensa tieteessä ja kulttuurissa.

Voit valita itse kirjoituksesi aiheen, näkökulman, metodit ja tutkimusasetelman, kunhan artikkelisi käsittelee jossain muodossa H. G. Porthania tai hänen jälkivaikustaan. Kilpailuun voit osallistua esimerkiksi Porthanin omaa elämää, hänen tieteellistä tuotantoaan ja muita kirjoituksia, opetustaan, arkistotieteellistä työtään tai kansainvälisiä verkostojaan koskevalla aiheella. Yhtä lailla tekstisi voi käsitellä Porthanin jälkivaikutusta humanistiselle tieteelle, Porthanin muistamista tai hänen asemaansa suomalaisessa tai muussa historiantutkimuksessa.

Kannustamme kirjoittajia etsimään uusia näkökulmia Porthania koskevaan tutkimukseen ja haastamaan niitä tapoja, joilla Porthania, hänen aikalaisiaan ja jälkivaikutustaan voi tutkia.

Kilpailussa on kaksi sarjaa, joihin aiemmin julkaisemattomia tekstejä voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi:

* Vertaisarvioidut tiedeartikkelit: Vertaisarvioitu artikkeli sisältää uutta tieteellistä tietoa. Tekstit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin, joka noudattaa TSV:n vaatimuksia. Vertaisarvioidun artikkelin ohjepituus on noin 15–20 liuskaa (fontti Times New Roman tai vastaava, fonttikoko 12 ja riviväli 1).

* Tiede-esseet: Tiede-essee on pohdiskeleva kirjoitelma, joka pohjautuu tutkittuun tietoon. Esseessä kirjoittaja yhdistelee ja pohtii eri lähteistä koottua tutkittua tietoa, ja tekstillä on tarkasti valittu teema. Esseet käyvät läpi toimituksellisen prosessin, mutta niitä ei vertaisarvioida. Esseen ohjepituus on 7–10 liuskaa (fontti Times New Roman tai vastaava, fonttikoko 12 ja riviväli 1) ja tekstiin tulee liittää kirjallisuusluettelo.

Kummastakin sarjasta julkaistaan 1–3 tekstiä erillisessä vuoden 2024 aikana julkaistavassa Auraican teemanumerossa ja jokaiselle julkaistun tekstin laatijalle maksetaan 350 euron palkinto. Julkaisusta päättää Auraican toimitus. Teemanumerossa julkaisemattomien tekstien myöhemmästä julkaisemisesta neuvotellaan erikseen kirjoittajan kanssa.

Kilpailutekstit tulee lähettää julkaisun päätoimittaja Mari Välimäelle sähköpostilla (marivaz[at]utu.fi) 15.9.2023 mennessä. Lisätietoja kilpailusta antaa päätoimittaja.

Kirjoituskilpailua on tukenut Suomen tiedekustantajien liitto.