Tietoa julkaisusta

Auraica on kerran vuodessa ilmestyvä monitieteinen verkkolehti, jossa julkaistaan Turun Akatemiaan aikaan ja H. G. Porthaniin sekä laajemminkin tiede-, aate- ja kulttuurihistoriaan liittyviä tutkimuksia. Julkaisija on Porthan-Seura ry.

Auraica on vertaisarvioitu julkaisu ja luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 1. Se ilmestyy avoimena Open Access verkkojulkaisuna.

Vertaisarvioidut artikkelit ilmestyvät lehdessä omassa osastossaan, ja niissä lukee 1. sivulla "vertaisarvioitu". Vertaisarvioinnissa ja sen dokumentoinnissa noudatetaan TSV:n vertaisarviointitunnuksen vaatimuksia (https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset). Käsikirjoituksia koskevat tiedot tallennetaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Olemme sitoutuneet edistämään Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen periaatteita.

Auraicassa voi julkaista myös käännöksiä, katsauksia, kommentoituja editioita, kirja-arvioita ja muita lehden teemoihin liittyviä puheenvuoroja. Kirjoituksia julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.