Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Auraica ilmestyy kerran vuodessa marras-joulukuussa. Artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää Auraican toimitukseen viimeistään 31.5., jonka jälkeen ne käyvät läpi tieteellisen tarkistuksen. Hyväksymisestä ilmoitetaan kirjoittajille elokuussa. Muiden kirjoitusten (kirja-arvostelut ja katsaukset ym.) viimeinen jättöpäivä on 31.8. Käsikirjoitukset lähetetään Laura Hollstenille (laura.hollsten(at)abo.fi) ja Johanna Wassholmille (johanna.wassholm(at)abo.fi). 

Käsikirjoitukset lähetetään toimitukseen (osoite: laura.hollsten@abo.fi) sähköpostin liitteinä mieluiten doc-tiedostoina. Toimituskunta päättää niiden julkaisemisesta.

Kirjoitusohjeita:

Kappaleet erotetaan ylimääräisellä rivinvaihdolla, ei siis esim. sisennyksellä. Rivinväli on 1 ja kirjasin Times Roman 12 p. (alaviitteissä 10 p.). Lainaukset asetetaan lainausmerkkien sisään. Latina, kirjojen nimet ja tekstistä erottuvat sanat kirjoitetaan kursiivilla ja mahdolliset väliotsakkeet lihavalla.

Kirjallisuusviitteet sijoitetaan pääsääntöisesti alaviitteisiin. Viitteissä käytetään tavanmukaisia konventioita, kuten op. cit., emt. ja ibid. 

Kuvat ja kaaviot tulee mieluiten lähettää erillisinä tiedostoina. Valmiiseen artikkeliin liittyviin kuviin ja muihin liitteisiin tulee kirjoittajalla olla lupa niiden julkaisemiseen.

Kirjoittajan tulee lisäksi laatia erillinen tiivistelmä (20-200 sanaa), jossa tulee käyttää sellaisia käsitteitä ja sanoja, jotka kuvaavat keskitetysti artikkelin sisältöä.

Lopuksi toimitus tarvitsee kirjoittaman toivomassa muodossa kirjoittajan esittelyn ja sähköpostiosoitteen. 

Tarkemmat kirjoitusohjeet ovat osoitteessa http://www.protsv.fi/porthan-seura/pdf/Ohje.pdf

 

Tietosuojaseloste

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tämän julkaisun yhteydessä, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.