Suomenkieliset kalannimitykset Åbo Tidningarissa 1771–1772

Kirjoittajat

  • Harri Uusitalo

Abstrakti

Turun Akatemian piirissä toimineen Aurora-seuran julkaisema Tidningar utgifne af ett sällskap i Åbo oli ensimmäinen Suomessa ilmestynyt sanomalehti. Siinä julkaistiin vuosina 1771−1772 Pehr Adrian Gaddin kirjoittama neliosainen artikkelisarja Försök til Ichtyologia Fennica, joka käsitteli Suomen kalastoa. Kielihistoriallisesta näkökulmasta artikkelit ovat kiinnostavia, koska niissä mainitaan lukuisia suomenkielisiä kalannimityksiä.

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan ennen kaikkea Gaddin artikkelien kalojen suomenkielisiä nimityksiä. Tavoitteena on saada selville, mitkä kalannimitykset esiintyvät jo vanhemmissa kirjallisissa lähteissä. Toisaalta on kiinnostavaa selvittää, minkä suomenkielisten nimitysten kirjalliset ensiesiintymät ovat Gaddin artikkeleissa ja millainen tausta näillä nimityksillä on. Tutkimuksessa käy ilmi, että ensiesiintymiä on useita.

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar
Julkaistu
helmi 2, 2021

Viittaaminen

Uusitalo, H. (2021). Suomenkieliset kalannimitykset Åbo Tidningarissa 1771–1772. AURAICA. Scripta a Societate Porthan Edita, (11), 4–16. https://doi.org/10.33520/aur.102462