Johan Kraftman ja varhaisen kansalaisyhteiskunnan rakentaminen esiteollisena aikana

Kirjoittajat

  • Ella Viitaniemi

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkitaan Johan Kraftmanin toimia esimerkkitapauksena, jonka kautta tarkastellaan varhaisen kansalaisen toimintaa sekä pyrkimyksiä varhaisen kansalaisyhteiskunnan rakentamiseksi. Tämä kietoutuu lähteisesti samanaikaiseen poliittisen ja kirjallisen julkisuuden sekä yleisen keskustelun ja mielipiteiden syntyyn. Artikkelissa tarkastellaan, miten Kraftmanin työ, yhteiskunnallinen toiminta sekä erilaiset kirjalliset tuotokset rakensivat poliittista ja kirjallista julkisuutta sekä loivat uudenlaista keskustelua valtakunnallisesti ja paikallistasolla. Artikkelissa ei käydä läpi Kraftmanin koko kirjallista tuotantoa, pitkää elämänkaarta moninaisine tehtävineen ja verkostoja tai vaikutuspiirejä. Sen sijaan tarkastellaan Kraftmanin toimia kolmen keskeisen sektorin kautta, jotka koskevat koulutuksen ja maatalouden kehittämistä sekä aloitteita paikallispolitiikan saralla. Nämä esimerkit avaavat uudenlaisen näkökulman poliittisen kulttuurin kehitykseen ja julkisuuden muodostumiseen ja ennen kaikkea osoittavat pyrkimyksiä varhaisen kansalaisyhteiskunnan rakentamiseksi. Artikkelin pohjaksi valittu lähdeaineisto koostuu Kraftmanin julkisluonteisista kirjeistä ja sekä hänen omista että aikalaisten julkaisuista, jotka kuvaavat Kraftmanin toimia poliittisen julkisuuden ja yhteiskunnan rakentamisen näkökulmista. 

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2021-02-02

Viittaaminen

Viitaniemi, E. (2021). Johan Kraftman ja varhaisen kansalaisyhteiskunnan rakentaminen esiteollisena aikana . AURAICA. Scripta a Societate Porthan Edita, (11), 17–36. https://doi.org/10.33520/aur.102463