Hyödyllistä tietoa yhteiselle kansalle

Nils Hasselbomin suomenkieliset almanakat ja niiden kieli

Kirjoittajat

  • Tanja Toropainen

Abstrakti

Turun akatemian matematiikan professori Nils Hasselbom (1690–1764) pyrki tarjoamaan toimittamissaan almanakoissa suomenkieliselle yleisölle hyödyllistä valistuskirjallisuutta. Hasselbom oli edelläkävijä, sillä käytännönläheiset, yleishyödylliset suomenkieliset tekstit alkoivat yleistyä vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla ja silloinkin pitkälti almanakoissa julkaistujen maataloutta ja terveydenhoitoa käsittelevien ohjetekstien ansiosta.

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2023-02-02

Viittaaminen

Toropainen, T. (2023). Hyödyllistä tietoa yhteiselle kansalle: Nils Hasselbomin suomenkieliset almanakat ja niiden kieli. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (13), 3–29. https://doi.org/10.33520/aur.126816