Turun akatemian kirjaston kreikkalainen kirjallisuus ja Porthanin kirjastohistoria

Kirjoittajat

  • Tua Korhonen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Porthan, Turun akatemia, Akatemian kirjasto, Kreikankielinen kirjallisuus

Abstrakti

Franz Michael Franzénin mukaan juuri Porthan elvytti Turun akatemiassa kiinnostuksen kreikan kieleen ja kirjallisuuteen opettaen jopa kreikkaa yksityisesti. Vaikka viimeksi mainittu ei ehkä pidä paikkaansa, Porthanin vaikutus Turun uushumanismiin oli tietysti ratkaiseva eikä vähiten hänen monipuolisuutensa ansiosta. Tiedämme hänen toimistaan opettajana, tutkijana, sanomalehtimiehenä ja kirjastonhoitajana. Turun akatemian kirjaston kokoelma karttui moninkertaisesti hänen aikanaan. Miten sitten oli kreikka­laisten auktorien laita – lisääntyikö niiden määrä? Miten kreikkalainen kirjallisuus on esillä hänen kirjastohisto­riassaan? Nämä kysymykset ovat taustalla hahmotettaessa kokonais­kuvaa siitä, miten Turun akatemian kirjaston kokoelma karttui kreikkalaisten editioiden osalta alkuajoista Porthaniin saakka. Lähteenä on Porthanin oma kirjastohistoria, jossa hän esittelee kirjaston saamia lahjoituksia sekä antaa myös eräänlaisen kirjaluettelon.

Kootusti voi sanoa, että Turun akatemialla oli 1600-luvulla lahjoitusten ansiosta hieno kreikkalaisten auktorien kokoelma, joka karttui hiukan ostojen ja joidenkin lahjoitusten myötä ison ja pikku vihan välisenä aikana mutta ei juurikaan enää 1700-luvun puolen välin jälkeen – huolimatta lahjoituksista. Miksi sitten saaduissa lahjoituksissa kreikkalainen kirjallisuus oli niin heikosti edustettuna? Meillä ei kuitenkaan ole täydellistä tietoa siitä, mitä lahjoitukset tai edes ostot pitivät sisällään. Porthanin kirjastohistoria on tärkein lähteemme. On mahdollista, että lahjoitusten kautta tai ostoina kuolinpesistä saatiin kreikkalaista kirjallisuutta, mutta Porthan ei niitä mainitse tai mainitsee vain epämääräisesti, kuten käy ilmi esim. Clewbergin jäämistöstä suoritettujen ostojen suhteen.

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2010-11-06

Viittaaminen

Korhonen, T. (2010). Turun akatemian kirjaston kreikkalainen kirjallisuus ja Porthanin kirjastohistoria. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (3), 3–13. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/3669