Jäljittelyä vai jäljentämistä? Professori Ericus Achreliuksen englanninkieliset gratulaatiot Turun Akatemiassa 1640–1660 –luvuilla

Kirjoittajat

  • Matti Peikola Turun yliopisto

Avainsanat:

Erik Achrelius, Turun akatemia, gratulaatiot, englannin kieli, tilapäisrunous

Abstrakti

Ensimmäiset Suomessa painetut englanninkieliset tekstit laati Turun Akatemian lääketieteen professori Ericus Achrelius (k. 1670). Tekstit edustavat akateemista tilapäisrunoutta. Artikkelissa tarkastellaan Achreliuksen kymmenen Akatemian väitös­kirjoihin ja puheisiin liitetyn englanninkielisen gratulaation (onnittelurunon) julkaisu­kontekstia, sisältöä sekä teksti- ja kirjahistoriallisia yhteyksiä. Achreliuksen kaikki englanniksi kirjoitetut gratulaatiot ovat psalmien mukaelmia. Tämä tekstilaji oli jo 1500-luvun alkupuolelta lähtien saavuttanut suurta suosiota varsinkin protestanttien keskuudessa. Tutkimuksessa osoitetaan Achreliuksen käyttäneen onnittelurunojensa lähteenä v. 1564 ensimmäistä kertaa julkaistun skotlantilaisen metrisen psalttarin tekstejä niitä osin muokaten, osin sellaisenaan kopioiden. Psalttarista otettiin vuoteen 1640 mennessä yli 60 painosta. Achreliuksen käyttämää psalttarin painosta ei tämän tutkimuksen puitteissa voida tarkasti tunnistaa. Tekstivarianttien vertailu osoittaa todennäköiseksi lähdeteokseksi jonkun kirjanpainaja Andro Hartin perillisten vuoden 1630 vaiheilla Edinburghissa julkaisemista painoksista. Achrelius oli 1630-luvulla toiminut skotlantilaistaustaisen Sithonin (Seton, Sitton) perheen poikien yksityis­opettajana Uppsalassa.
Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2010-11-06

Viittaaminen

Peikola, M. (2010). Jäljittelyä vai jäljentämistä? Professori Ericus Achreliuksen englanninkieliset gratulaatiot Turun Akatemiassa 1640–1660 –luvuilla. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (3), 15–40. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/3671