Suomen Talousseuran alkuvaiheet

Kirjoittajat

  • Jari Niemelä Turun yliopisto

Avainsanat:

hyötyfilosofia, Talosuseura, J. Gadolin

Abstrakti

Suomen Talousseuran perustamiseen vuonna 1797 johtivat läänin­seurasuunnitelmat, ulko­maiset esikuvat ja tyytymät­­tömyys Isänmaallisen seuran toimin­taan. Ulko­maisiin esikuviin viitataan ensimmäi­sessä pöytäkirjassa:”Tämän seuran jäsenet ovat saaneet tiedokseen kuinka yksityiset seurat muissa maissa ovat voimakkaasti edistäneet maanviljelystä, elinkeinoja ja kauppaa…”Lainauksen voisi tulkita myös niin, että Johan Gadolin selosti kokemuksiaan Saksasta ja Lontoosta, missä hän oli epäilemättä törmännyt talousseuratoimintaankin. Seuran primus motor oli Johan Gadolin ja seuran ensimmäinen puheenjohtaja hänen isänsä piispa Jacob Gadolin

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2010-11-06

Viittaaminen

Niemelä, J. (2010). Suomen Talousseuran alkuvaiheet. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (3), 41–44. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/3676