Perspektiv på Åbo stads klimathistoria

  • Stefan Norrgård Åbo Akademi
Avainsanat: Klimathistoria, Åbo, Pehr Kalm, 1700-talet, Porthan, Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo

Abstrakti

Under 1700-talet började man på flera stället i Europa göra meteorologiska observationer, så även i Åbo. En av de första som i Åbo observerade vädret och mätte temperaturen var den finländska ekologins fader Pehr Kalm (1716–1779). Det unika med Kalms observationer är att han även valde att sammanställa och publicera dem i landets första tidning, Tidningar Utgifna af et Sällskap i Åbo som började utkomma 1771. Kalms väderöversikter är således de första vädernyheterna som publicerats i Finland.  Genom översikterna kunde tidningens läsare för första gången ta del av systematiskt insamlad kunskap om väder och klimat i Åbos. I den här uppsatsen granskas Kalms översikter i syfte att ge en bild av vädrets variationer i Åbo på 1770- och 80-talen.

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar
Julkaistu
joulu 28, 2016
Viittaaminen
Norrgård, S. (2016). Perspektiv på Åbo stads klimathistoria. AURAICA. Scripta a Societate Porthan Edita, 2016(7), 49-68. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/60325