Uno Harva suomalaisen kulttuuriperinnön vaalijana ja tutkijana

Kirjoittajat

  • Veikko Anttonen Turun yliopisto

Avainsanat:

Uno Harva, suomensukuiset kansat, riitit, folkloristiikka, uskontotiede, sosiologia

Abstrakti

Vuosina 1926-1949 Turun yliopiston professorina toiminut Uno Harva oli poikkeuksellisen laaja-alainen tiedemies. Kansanomaisen uskonnon tutkijana hänelle oli luonteenomaista yhdistää historiaa, yhteiskuntaa, kansantapoja ja -perinnettä koskevaa folkloristista, etnologista ja sosiologista tietoa. Harva oli kiinnostunut paitsi suomalaisen yhteiskunnan, myös laajemmin suomensukuisten kansojen historialliseen kehitykseen vaikuttaneista tavoista ja uskomuksista, yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta, naisten asemasta, avioliiton ja naimatapojen historiasta sekä sukulaisuussuhteista. Harva saavutti laajaa kansainvälistä huomiota Euroopan ja Aasian kansojen maailmankuvaa, metsästysriittejä, samanismia, myyttejä ja rituaaleja koskevilla teoksillaan.
Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2008-10-25

Viittaaminen

Anttonen, V. (2008). Uno Harva suomalaisen kulttuuriperinnön vaalijana ja tutkijana. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (1), 39–46. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/646