Antiikki Porthanin väitösteeseissä

Kirjoittajat

  • Inkeri Kinnari Turun yliopisto

Avainsanat:

H. G. Porthan, Turun Akatemia, latinan kieli, antiikin kirjallisuus, väitösteesit, kasvatus

Abstrakti

Porthanin väitösteesit ovat keskeinen osa hänen akateemista tuotantoaan ja ilmentävät erityisesti niitä näkemyksiä, joita hän opetustyössään toteutti. Teeseissä on runsaasti sitaatteja sekä mainintoja antiikin kirjallisuudesta, kielistä ja kulttuurista. Tarkastelen artikkelissani sitä, millainen merkitys antiikin kirjallisuudella näyttäisi teesien perusteella olleen Porthanin ajan koulutuksessa. Aihe liittyy tulevaan väitöstutkimukseeni, jossa selvitän Porthanin väitösteesien asemaa ja merkitystä osana Turun akatemian humanistista opinkäyntiä.
Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2008-10-25

Viittaaminen

Kinnari, I. (2008). Antiikki Porthanin väitösteeseissä. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (1), 121–132. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/657