Peter Forsskål - kansalaisvapauden puolustaja ja hattuvallan kriitikko

  • Ere Nokkala Helsingin yliopisto

Abstrakti

Viime vuosina on ollut havaittavissa kasvavaa kiinnostusta lyhyen, mutta vaiherikkaan elämän eläneen suomalaissyntyisen Peter Forsskålin (1732-1763) ajattelua ja tuotantoa kohtaan. Ennen kaikkea Forsskål tunnetaan yhtenä Linnén lahjakkaimmista oppilaista. Hän oli orientalisti ja botanisti, joka teki merkittäviä muistiinpanoja tanskalaisen retkikunnan jäsenenä tutkimusmatkalla Onnelliseen Arabiaan. Monipuolista Forsskålia voi perustellusti pitää paitsi luonnontutkijana ja kielitieteilijänä myös teologina ja filosofina. Aivan viime aikoina on alettu korostaa Forsskålin perintöä poliittisena ajattelijana ja hänet on nostettu esiin kirjoitusvapauden ja hallinnon julkisuusperiaatteen varhaisena puolestapuhujana. Oheisessa artikkelissa analysoidaan Forsskålin vaiherikasta poliittisen ajattelijan ja vapaustaistelijan uraa. Erityisesti tarkastelun fokuksessa on hänen kansalaisten kirjoitusvapautta ajava pamflettinsa Tankar om borgerliga friheten (1759), joka joutui Ruotsin hattuhallinnon sensuurin kohteeksi. Artikkelin liitteenä on kirjoittajan laatima suomennos Forsskålin alkuperäisestä käsikirjoituksesta ilman sensorin siihen vaatimia korjauksia ja muutoksia. Tässä alkuperäisessä tekstissä Forsskålin ajatukset ovat kärkevämmin ilmaistuja kuin myöhemmässä painetussa versiossa. Esimerkiksi huomio uskonnonvapauden tuomista myönteisistä vaikutuksista on huomattavasti varovaisemmin muotoiltu julkaistussa versiossa. Lukijan käsillä on nyt ensimmäistä kertaa Forsskålin Ajatuksia kansalaisvapaudesta kokonaisuudessaan, muodossa, johon sensori ei ole vielä puuttunut.

Kirjoittajan esittely

Ere Nokkala, Helsingin yliopisto

Tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Julkaistu
2012-12-19
Viittaaminen
Nokkala, E. (2012). Peter Forsskål - kansalaisvapauden puolustaja ja hattuvallan kriitikko. AURAICA. Scripta a Societate Porthan Edita, (5), 27-42. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/7462
Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar