Blicken från norr – Nathanael Gerhard af Schultén och fregatten Dianas expedition till Medelhavet 1786–1787

Kirjoittajat

  • Emil Kaukonen Åbo Akademi

Abstrakti

Vetenskapsmannen Nathanael Gerhard af Schultén (1750–1825) deltog i en diplomatisk expedition ombord på kungliga örlogsfregatten Diana 1786–1787 och besökte i detta sammanhang Gibraltar, Marocko och Italien. Genom att relatera Schulténs självbiografiska Levnadsteckning och delar av hans personliga brevväxling till forskning kring europeiska uppfattningar om Nordafrika kan vi undersöka af Schulténs roll i skapandet och spridandet av kunskap om Marocko och medelhavsområdet. Artikeln tar även fasta på det intresse för sultanatet Marocko som uttrycktes av såväl Schulténs vänskapskrets som av grundaren för Uppfostringssällskapet i Stockholm, Carl Christoffer Gjörwell. Utgående från det knappa källmaterial som har bevarats kan man härleda att Schultén som representant för en utbildad elit bidrog till att skapa och upprätthålla en bild av Nordafrika som väsensskilt från Medelhavets norra kustområden.

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2019-02-01

Viittaaminen

Kaukonen, E. (2019). Blicken från norr – Nathanael Gerhard af Schultén och fregatten Dianas expedition till Medelhavet 1786–1787. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (9), 9–20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/78057