Lectio praecursoria: Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

  • Sophie Holm

Abstrakti

FM Sophie Holms doktorsavhandling Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 framlades för offentlig granskning vid Helsingfors universitet den 13 december 2019. Opponent var professor Daniel Riches (University of Alabama) och kustos professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet). Avhandlingen finns tillgänglig i elektroniskt format: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5691-4.

Osasto
Varia
Julkaistu
helmi 12, 2020
Viittaaminen
Holm, S. (2020). Lectio praecursoria: Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 . AURAICA. Scripta a Societate Porthan Edita, (10), 49-54. https://doi.org/10.33520/aur.89533