Julkaisija:
Kirjallisuudentutkijain Seura

Päätoimittajat:
Anna-Leena Toivanen (anna-leena.toivanen@uliege.be) ja Joel Kuortti (juhkuo@utu.fi)

Toimituksen osoite:
Itä-Suomen yliopisto | Filosofinen tiedekunta / Joensuun kampus | Humanistinen osasto / PL 111, 80101 JOENSUU

Toimitussihteeri:
Jari Käkelä

Kaikki kirjoitusehdotukset jätetään Avaimen journal.fi-järjestelmässä. Muut yhteydenotot Avaimeen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen avain-lehti@uta.fi.

Avaimen toimitusneuvosto:
Mari Hatavara (Tampereen yliopisto)
Emily Jeremiah (Royal Holloway, University of London)
Mikko Keskinen (Jyväskylän yliopisto)
Kristina Malmio (Helsingin yliopisto)
Aino Mäkikalli (Turun yliopisto)
Andrew Nestingen (University of Washington, Seattle)
Jussi Ojajärvi (Oulun yliopisto)
Riikka Rossi (Helsingin yliopisto)
Risto Turunen (Itä-Suomen yliopisto)
Harri Veivo (Université de Caen)

Avaimen päätoimittajat ja toimitusneuvosto sitoutuvat noudattamaan vertaisarviointimenettelyä ja edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Ks. lähemmin JulkaisuprosessiAvainkäyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja noudattaa tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja vertaisarviointitunnuksesta.

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on vertaisarviointiin perustuva julkaisu. Avaimen päätoimittajakunta vaihtuu vuosittain. Lehden toimitusneuvoston jäsenet edustavat koko maan kirjallisuudentutkimuksen kenttää.