Toimituskunta

Julkaisija:
Kirjallisuudentutkijain Seura

Päätoimittajat:
Hanna-Riikka Roine (hanna.roine[at]tuni.fi) ja Esko Suoranta (esko[at]mailfence.com)

Toimituksen osoite:
Kanslerinrinne 1, Pinni B5046
33014 Tampereen yliopisto

Toimitussihteeri:
Jari Käkelä

Kaikki kirjoitusehdotukset jätetään Avaimen journal.fi-järjestelmässä. Muut yhteydenotot Avaimeen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen avain-lehti@uta.fi.

Avaimen toimitusneuvosto:

Pia-Maria Ahlbäck (Åbo Akademi)
Elina Arminen (Itä-Suomen yliopisto)
Anna Biström (Helsingin yliopisto)
Heidi Grönstrand (Stockholm University)
Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto)
Thekla Musäus (Universität Greifswald, Saksa)
Aino Mäkikalli(Turun yliopisto)
Hanna-Leena Määttä (Oulun yliopisto)
Hanna Samola (Tampereen yliopisto)
Tuire Valkeakari (Providence College, Yhdysvallat)

Avaimen päätoimittajat ja toimitusneuvosto sitoutuvat noudattamaan vertaisarviointimenettelyä ja edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Ks. lähemmin JulkaisuprosessiAvainkäyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja noudattaa tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja vertaisarviointitunnuksesta.

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on vertaisarviointiin perustuva julkaisu. Avaimen päätoimittajakunta vaihtuu vuosittain. Lehden toimitusneuvoston jäsenet edustavat koko maan kirjallisuudentutkimuksen kenttää.