Arkistot

1-25 / 78
 • Avain 2/2024

  Vol 21 Nro 2 (2024)

  Kvantitatiivinen tutkimus romaanien ylirajaisuudesta
  Ohjelmallisuus sosiaalisen median kuvauksessa
  Alice Munron kerronta tajunnankuvauksen teorioiden uudistajana
  Hävitys. Tapauskertomus todistuksena lapsiin kohdistuvasta sorrosta

 • Avain 1/2024

  Vol 21 Nro 1 (2024)

  Diasporiset kotiinpaluut ranskankielisessä afrikkalaisessa nykykirjallisuudessa
  Matka Pohjoismaihin mustassa renessanssissa
  Siiri Enorannan Maailmantyttäret dynaamisena utopiana
  Ekokriisin mittakaava ja kodin affektit

 • Avain 4/2023

  Vol 20 Nro 4 (2023)

  Eläineettinen tematiikka Mannerin Tämä matka -teoksessa
  Ymmärtämisen affektiivisuus Paavo Haavikon runouden aikalaisvastaanotossa
  Luova kirjoittaminen osana ympäristölukutaitoa
  Lappi Léonie d’Aunet’n (ja suomentajan) silmin

 • Avain 3/2023

  Vol 20 Nro 3 (2023)

  Sarjakuvan metafiktiivisyys 1920- ja 30-lukujen Suomessa
  Tunnelma ja sankaruuden uudelleenkirjoittaminen romaanissa Isänmaan tähden
  Leo Ågren aikalaiskritiikin valossa
  Miten yhdeksäsluokkalaiset lukevat Hiltua ja Ragnaria

 • Avain 2/2023

  Vol 20 Nro 2 (2023)

  Minna Salamin kerronnallinen aktivismi
  Teemestarin kirjan lukeminen empiirisen ekokritiikin näkökulmasta
  Empaattinen reflektivismi Huovin nuortenromaaneissa
  Om relationen mellan häst och flicka i Inger Frimanssons hästböcker

 • Avain 1/2023

  Vol 20 Nro 1 (2023)

  ARKISTOT
  Elias Lönnrotin arkiston uusi Kanteletar-laitos
  Aarre M. Peltonen käsikirjoitusten tekstikriittisenä tutkijana
  Kirjallisuudentutki- jan näkökulma syntysähköisten käsikirjoitusten arkistointiin
  Onko kustannustoimittaja uhka tekijyydelle?

 • Avain 4/2022

  Vol 19 Nro 4 (2022)

  Nuoret lukemiskulttuurin murroksessa
  Lajienvälisen rakkauden rajat
  Filologia kirjallisuudentutkimuksessa
  Kirjallisuusjournalismi kuluttajavalistajana

 • Avain 3/2022

  Vol 19 Nro 3 (2022)

  Tuhkimo-sadut ja pornografinen kuvasto AnuKaajan romaanissa
  Ilmastonmuutos, vastuu ja muunlajisuus lastenkirjoissa
  Saamelainen muisteluskirjallisuus

 • Avain 2/2022

  Vol 19 Nro 2 (2022)

  Lyriikan puut osana sotien­ jälkeistä modernismikes­kustelua
  Vakavan sana­leikin mahdollisuudet nykyrunoudessa
  Kirjalli­set mielet suomenkielisen proosan alkuvaiheissa
  Deweyn filosofia sovelta­van kirjallisuustieteen perustana

 • Avain 1/2022

  Vol 19 Nro 1 (2022)

  POHJOISET TUNTEET
  Fonoemotionaalinen näkökulma Timo K. Mukkaan
  Itkevä mies 1800-luvun eepoksissa
  Ekologinen outouttaminen White Wall -sarjassa
  Sanallisen kauhun intermediaalinen kokemus
  Ympäristöhumanistinen luenta romaanista Halla Helle
  Black metalin pohjoisuus
  Venäjän arktisen alueen kirjallisuudet

 • Avain 4/2021

  Vol 18 Nro 4 (2021)

  Viipurin 1800-luvun alun ylirajainen lehdistö
  Kristillinen fundamentalismi nuortenromaanissa
  Uusliberaali subjekti Sisko Savonlahden romaanissa
  Teknologinen tiedostamaton suomalaisessa nykyfiktiossa
  Teknologiavälitteinen vuorovaikutus nuortenromaanisarjassa

 • Avain 3/2021

  Vol 18 Nro 3 (2021)

  Subjektiuden ja romaanin rakentuminen Zadie Smithin teoksessa
  Historiallinen poetiikka tutkimussuuntauksena
  Groteskin keinot Tomi Kontion lastenkirjassa

 • Vol 18 Nro 2 (2021)

  KIRJALLISUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
  Kirjallisuudentutkimus digitaalisissa ympäristöis­sä
  Digitaalisten kulttuuri­ käyttöliittymien piilevä normatiivisuus
  Yhteis­tekijyyden poetiikka internetin fanifiktiossa
  Mannerlaatta analogisen ja digitaalisen välissä
  Oma­elämäkerrallinen ja digi­taalinen materiaalisuus

 • Vol 18 Nro 1 (2021)

  Metalepsis-ilmiöt Seija Vilénin romaanissa
  Metamoderni suomalaisessa nykykirjallisuudessa
  Empaattinen ahdistus Marjo Niemen romaanin tunnevaikutuksena
  Poetiikka keskitason teoriana
  Kiinalaisrunouden kuvitellut maisemat

 • Vol 17 Nro 4 (2020)

  METSÄ
  Johanna Holmströmin Camera Obscura ja monimetsä
  Suomen Kansan Vanhat Runot ja lajienvälinen kommunikaatio
  Kantelettaren luontokuvasto
  1910-luvun erämaakuvaukset ja queerin tehtävä

 • Vol 17 Nro 3 (2020)

  Virukset kauhun aiheut­tajana dystopiafiktiossa
  Tunnekokemusten meto­nyymisyys Sirkka Turkan runossa
  Apostrofisuus Paavo Rintalan teoksessa Sarmatian Orfeus
  Lähi­ lukeminen ennen ja nyt

 • Vol 17 Nro 2 (2020)

  Sanan sisu merkityksen muuttuminen
  Syrjäkylän tyttö ja eletty paikka Anna-Liisa Haakanan romaanissa Ruman tytön rakkaus
  Tabloidisaatio ja Helsingin Sanomien kirjallisuusjournalismin muutos

 • Avain 1/2020

  Vol 17 Nro 1 (2020)

  Moderniteetti ja traditio Volter Kilven Kansallista itsetutkistelua -pamfleteissa
  Yhteisöllisyyden poetiikka Kristina Carlsonin Herra Darwinin puutarhurissa
  Naisen tunteita kaupunki- tilassa Tua Forsströmin ja Arja Tiaisen lyriikassa

 • Avain 4/2019

  Vol 16 Nro 4 (2019)

  MATKAKIRJALLISUUS
  Matsuo Bashōn tyhjyyden metaforat
  Asemointi ja tutkijakuvat biologien matkakertomuksissa
  Lähimatkakirjan ympäristövastuullisuus
  Monikielisyys Katja Tukiaisen matkasarja­kuvassa

 • Avain 3/2019

  Vol 16 Nro 3 (2019)

  Matthias Salamnius: jäljittelyn ja muuntelun dynamiikka
  Isa Asp, kirjat ja runoilijan lukuharrastus
  Kuoleman esittäminen Lauri Viidan lyriikassa
  Laura Ruohosen Sotaturistit pasifistisena satiirina
  Intian historian muistaminen ja unohtaminen

 • Vol 16 Nro 2 (2019)

  Kuinka lukea jätettä: Pois-halutun aineen olemus ja jäsennykset Jukka Viikilän runoudessa
  Otto Mannisen ”Pellavan kitkijä” ja ”Luistimilla” -runot ja rekilauluperinne
  Ylevän ja makaaberin dialogi Paavo Rintalan romaanissa Aika ja uni
  Metanarratiivisuus ja kerronnallinen toimijuus

 • Avain 1/2019

  Vol 16 Nro 1 (2019)

  Vuoden 2015 ”pakolaiskriisi” ja sarjakuva-aktivismi Suomessa
  Kehityslinjoja nykyvenäläisessä lukion kirjallisuudenopetuksessa
  Virolainen näytelmä Suomessa vuoteen 1944
  Maiseman käsite Tang- ja Song-kausien luontorunoudessa

 • Nro 4 (2018)

  Lukemiskulttuuri ja digitaalinen data
  Myöhäismoderni melankolia
  Aleksis Kiven runojen maisema
  Horsman harhatulkinnat

 • Avain 3/2018

  Nro 3 (2018)

  POHJOISMAISUUS / NORDISKHET
  Finland i skandinavismen
  Kieli-ideologiat
  Lindgrenin mythopoiesis
  Narratiivinen identiteetti
  Blattedikters konst

 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2/2018

  Nro 2 (2018)

  Sarjakuva ja trauma
  Fiktiiviset miniatyyrit
  Sisäistekijä maailmanrakentajana
  Eläin vai ihminen?

1-25 / 78